Denzitometrie Hodonín
Dnes je 18.06.2024

 

 

MUDr. Blažena

Loučková s.r.o.

Radiodiagnostik

Národní třída 90

695 01 Hodonín

tel.: 518 343 205

Osteoporoza


 

Osteoporoza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku minerálů a proteinů. Kostra tvoří 15-20% hmotnosti člověka. Úbytek bílkovin (proteinů) zjišťujeme laboratorně.
 
 
OsteoporózaPrimární osteoporóza Osteoporóza, která vzniká jako součást stárnutí, se nazývá primární.
1)postmenopauza -  kdy v důsledku stárnutí se přestávají tvořit ženské pohlavní hormony, které regulují ukládání vápníku do kostní hmoty.
2) Senilní – kdy u mužů vzniká později, ale postupně se průběh u obou pohlaví vyrovnává (kolem 65. roku života).
 
Sekundární osteoporóza Je způsobena závažným onemocněním – týká se menšího počtu lidí. Vyskytuje se například při onemocnění nadledvin, poruchách štítné žlázy, při dlouhodobém pobytu na lůžku, při poruchách vstřebávání vápníku, podvýživě – anorexii, bulimii, při dlouhodobém podávání kortikosteroidů.
 
 
 
 
 
 
 
Osteoporóza je výsledkem vzájemného působení tří hlavních faktorů:
1) Genetické faktory mají významnou roli při vzniku tohoto onemocnění (množství kostní hmoty je asi  ze 60 % dáno geneticky).
    - bílá rasa
    - výskyt osteoporózy v rodině
    - štíhlá postava
    - dlouhý křček stehenní kosti 
2)  Změny v kostním metabolismu. Na změny kostního metabolizmu má vliv několik faktorů, jako jsou například pohlaví,výživa, věk.
3)  Patologické stavy související se sekundární osteoporózou, 
Výrazný vliv na vznik primární a sekundární osteoporózy má také kouření, alkoholismus, transplantace, vrcholový sport, těhotenství a laktace.
    - snížená funkce pohlavních žláz
    - poruchy štítné žlázy
    - mentální anorexie
    - chronická onemocnění trávicího traktu
    - stavy po transplantaci orgánů
    - zánětlivá onemocnění kloubů 
Úbytek minerálů zjišťujeme denzitometrií.
 
Tvar kostí
Podle tvaru rozdělujeme kosti na:
Kosti dlouhé (například kost klíční, pažní, loketní, vřetenní, stehenní, holenní a lýtková) 
Kosti krátké (například zápěstní kůstky nebo obratle) 
Kosti ploché (například lebka, lopatky, žebra, hrudní kost a pánev) 
Uprostřed kosti nalezneme dřeňovou dutinu, která je vyplněna kostní dření.  Na povrchu je kost obalena vazivovou blánou – okosticí (periost). Okostice má úlohu ochrannou, vyživovací a kostitvornou. V dutině dlouhých kostí nacházíme převážně žlutou kostní dřeň, v plochých kostech především červenou kostní dřeň.
 
Kostní dřeň
Kostní dřeň je měkká rosolovitá tkáň, která tvoří důležitou složku kosti. Rozeznáváme tři typy kostní dřeně:
Červenou – v této dřeni jsou uloženy kmenové buňky pro tvorbu všech základních typů bílých i červených krvinek, krevních destiček i kostních buněk a síť vláken s krevními cévami (vlásečnicemi), do kterých se nové buňky uvolňují. 
Žlutou – během života postupně nahrazuje červenou a tvoří ji tukové vazivo. 
Šedou – degradovaná kostní dřeň u starých nebo podvyživených lidí. 
U dětí se červená kostní dřeň nachází ve všech kostech, později je nahrazována žlutou kostní dření a přetrvává pouze v plochých kostech, hrudní kosti, žebrech, lebečních kostech, pánvi a stehenní kosti.
Růst kosti
Dlouhé kosti  končetin se skládají z prostřední části (diafýza) a dvou koncových rozšířených částí (epifýzy). Mezi diafýzou a epifýzami se po dobu růstu nachází růstová ploténka, která umožňuje růst kostí do délky.
Růst kosti ovšem nemůže probíhat jako v jiných tkáních dělením buněk. Kost roste přikládáním novotvořené tkáně k tkáni starší, tzv. apozicí. Tento typ růstu ovšem vyžaduje stálou tvarovou opravu. Rostoucí kost proto prochází trvalou přestavbou (remodelací).
 
Denzitometrie | Osteoporoza | Osteopenie | Hustota kostí | Řídnutí kostí | Zlomenina krčku | Odvápnění kostí
Poliklinika Hodonín | oddělení RTG | Ultrazvuk
© Web master Sedláček